• Odstąpienie od Umowy

Odstąpienie od umowy.

Niniejsze zasady dotyczą tylko Klientów na prawach konsumentów.

  1. Klient na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

  2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient na prawach konsumenta składa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@24inter.pl,w której należy zawrzeć kod oraz numer faktury zakupu zwracanego towaru.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Inter Trade Sp. z o.o. zwraca Klientowi na prawach konsumenta otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta na prawach konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Inter Trade Sp. o.o), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Inter Trade Sp. z o.o. został poinformowana o decyzji Klienta na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 6. poniżej.

  5. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu w siedzibie firmy Inter Trade Sp. z o.o. może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

  6. Inter Trade Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

  7. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Klientowi na prawach konsumenta faktury korygującej

  8. Towar należy odesłać na adres: Inter Trade Sp. z o.o. ul. Junacka 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient na prawach konsumenta poinformował Inter Trade Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient na prawach konsumenta odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  9. Zwrot dokonywany jest na koszt Klienta na prawach konsumenta.

  10. Klient na prawach konsumenta może także zwrócić towar bezpośrednio w magazynie Inter Trade Sp. z o.o. ul. Junacka 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice.